Bod č. 35

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 280/2023 zo dňa 29. 06. 2023, ktorým bol schválený predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Pažítkovej ulici


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.