Bod č. 26

Záznam o výsledku kontroly NKÚ - účinnosť zavedenia objektívnej zodpovednosti a efektívnosť jej fungovania


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.