Bod č. 23

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zníženia výšky nájomného zo zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0786 23 00, pre spoločnosť UniCare Centrum, s.r.o. so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.