Bod č. 2

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 31. 12. 2023 a k 31. 01. 2024 - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.