Návrh uznesenia

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 31. 12. 2023 a k 31. 01. 2024 - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy:
1.1 č. 954/2013 časť B zo dňa 07.02.2013
1.2 č. 1097/2018 časť B bod 1 zo dňa 15.03.2018
1.3 č. 1114/2018 časť B bod 3 zo dňa 22.03.2018
1.4 č. 12/2022 zo dňa 29.11.2022
1.5 č. 12/2022 časť A zo dňa 29.11.2022
1.6 č. 12/2022 časť F zo dňa 29.11.2022
1.7 č. 12/2022 časť H zo dňa 29.11.2022
1.8 č. 32/2022 časť C zo dňa 15.12.2022
1.9 č. 64/2023 časť D zo dňa 16.02.2023
1.10 č. 105/2023 časť C bod 1 zo dňa 23.03.2023
1.11 č. 105/2023 časť D zo dňa 23.03.2023
1.12 č. 230/2023 časť C bod 2 zo dňa 29.06.2023
1.13 č. 337/2023 zo dňa 26.10.2023
1.14 č. 337/2023 zo dňa 26.10.2023
1.15 č. 337/2023 zo dňa 26.10.2023
1.16 č. 337/2023 zo dňa 26.10.2023
1.17 č. 337/2023 časť C bod 3 zo dňa 26.10.2023
1.18 č. 340/2023 časť B zo dňa 26.10.2023
1.19 č. 369/2023 časť B zo dňa 23.11.2023
1.20 č. 384/2023 časť B zo dňa 23.11.2023
1.21 č. 407/2023 zo dňa 14.12.2023
1.22 č. 407/2023 zo dňa 14.12.2023
1.23 č. 407/2023 zo dňa 14.12.2023
1.24 č. 407/2023 zo dňa 14.12.2023
1.25 č. 407/2023 zo dňa 14.12.2023
 
2. Priebežné plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy:
2.1 č. 646/1994 časť B zo dňa 28.04.1994
2.2 č. 186/1999 časť B zo dňa 02.12.1999
2.3 č. 260/2000 časť C zo dňa 16.03.2000
2.4 č. 691/2005 časť B zo dňa 26.05.2005
2.5 č. 1184/2006 časť C bod 3 zo dňa 26.10.2006
2.6 č. 1184/2006 časť C bod 5 zo dňa 26.10.2006
2.7 č. 941/2010 časť C zo dňa 25.03.2010
2.8 č. 402/2011 časť B bod 2 zo dňa 15.12.2011
2.9 č. 467/2012 časť B zo dňa 02.02.2012
2.10 č. 639/2012 zo dňa 27.06.2012
2.11 č. 971/2013 časť C zo dňa 27.02.2013
2.12 č. 1000/2013 zo dňa 27.02.2013
2.13 č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26.06.2013
2.14 č. 1147/2013 časť D bod 4 zo dňa 26.06.2013
2.15 č. 1305/2013 časť B zo dňa 24.10.2013
2.16 č. 1458/2014 časť B zo dňa 26.03.2014
2.17 č. 1743/2014 časť C bod 4 zo dňa 25.09.2014
2.18 č. 619/2016 časť B bod 2 zo dňa 29.09.2016
2.19 č. 624/2016 zo dňa 27.10.2016
2.20 č. 746/2017 časť B bod 3 zo dňa 29.03.2017
2.21 č. 746/2017 časť B bod 4 zo dňa 29.03.2017
2.22 č. 746/2017 časť C zo dňa 29.03.2017
2.23 č. 1036/2018 zo dňa 21.02.2018
2.24 č. 1174/2018 bod 2 zo dňa 22.06.2018
2.25 č. 377/2019 časť E bod 2 zo dňa 12.12.2019
2.26 č. 471/2020 časť B zo dňa 28.05.2020
2.27 č. 1039/2021 časť C zo dňa 18.11.2021
2.28 č. 50/2022 časť C zo dňa 15.12.2022
2.29 č. 1185/2022 časť A zo dňa 07.04.2022
2.30 č. 1261/2022 zo dňa 26.05.2022
2.31 č. 1269/2022 časť C zo dňa 26.05.2022
2.32 č. 101/2023 časť B zo dňa 16.02.2023
2.33 č. 103/2023 časť B zo dňa 16.02.2023
2.34 č. 153/2023 časť B zo dňa 27.04.2023
2.35 č. 226/2023 časť B zo dňa 29.06.2023
2.36 č. 235/2023 časť C bod 1 zo dňa 29.06.2023
2.37 č. 398/2023 časť C zo dňa 14.12.2023
2.38 č. 400/2023 časť C zo dňa 14.12.2023
B. schvaľuje
3. Určenie nových termínov plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy:
p.č.         číslo uznesenia zo dňa                                    pôvodný termín                  nový termín splnenia uznesenia
3.1          č. 519/2016 zo dňa 29.06.2016                      01.01.2024                        každých 6 mesiacov, vždy na júnové a decembrové
                                                                                                                                zasadnutie zastupiteľstva, počnúc zasadnutím v júni 2024
3.2         č. 789/2017 čast A zo dňa 26.04.2017             31.12.2023                        30.04.2024
3.3         č. 370/2019 čast B zo dňa 12.12.2019              01.01.2024                         vždy k 31.01.
3.4         č. 702/2020 čast C zo dňa 17.12.2020              31.12.2023                         vždy k 31.12.
3.5         č. 1186/2022 čast C zo dňa 07.04.2022             31.12.2023                        TK: vždy k 31.01.
3.6         č. 1269/2022 čast B zo dňa 26.05.2022            31.12.2023                         vždy 31.12
3.7         č. 235/2023 čast C bod 2 zo dňa 29.06.2023   31.12.2023                         vždy k 31.12.
3.8         č. 235/2023 čast C bod 3 zo dňa 29.06.2023   31.01.2024                         vždy k 31.12.