Bod č. c

Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra v príspevkovej organizácii Múzeum mesta Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.