Bod č. 24

Návrh na schválenie dodatku k zmluve nájmu podbránia a časti nádvoria Pálffyho paláca na Panskej ulici 19 v Bratislave z doby neurčitej na dobu určitú spoločnosti Galéria BK, a.s., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.