Bod č. 15

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v k. ú. Petržalka, pre spoločnosť K O L P O s.r.o. so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.