Bod č. 12

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov a stavby v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, pre mestskú príspevkovú organizáciu Komunálny podnik Bratislavy, so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.