Bod č. 11

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5191/3, spoločnosti INSTITUTE OF PROMOTION, s.r.o. so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.