Bod č. d

Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Hraničná 13, Rumančeková 6, Sputniková 15, Svidnícka 21, Kríková 2, Rajčianska 44, vlastníkom bytov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.