Bod č. 30a

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava č. 1141/2010 zo dňa 07.10.2010, ktorým bol schválený bezodplatný prevod nehnuteľností, podľa ustanovenia § 31b zákona č. 377/1990 Zb.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.