Bod č. 23

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Skalickej ceste


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.