Bod č. 13

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov ARCHA


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.