Bod č. 12

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov a nájmu zariadenia kuchyne v Domove seniorov Lamač


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.