Bod č. 53

Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, Hradištná a Uhrovecká ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.