Bod č. 32

Informácia o uskutočnení mimosúdneho rokovania vo veci súdneho sporu s Equis Invest, s. r. o. o zaplatenie sumy 10.983.917,- EUR s príslušenstvom a návrh konečnej dohody


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.