Bod č. 25

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Lamač, Zlatohorská ulica (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.