Bod č. 24

Informácia o projekte „Živé námestie“ a s ním spojené majetkovoprávne vzťahy k pozemkom v Bratislave, k. ú. Staré Mesto


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.