Bod č. 19

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 1/2 spoluvlastníckeho podielu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, pre občianske združenie BMX klub Rača, so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.