Bod č. 17

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny účelu nájmu nebytového priestoru na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, pre KOLO n.o.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.