Bod č. 53

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15666/35, spoločnosti ALMATEX, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave - Uznesenie k materiálu nebolo prijaté.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.