Bod č. 43

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 4250/309, Agátová ul., formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.