Bod č. 40

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa dlhodobého nájmu nehnuteľnosti – stavby so súpisným č. 6095, postavenej na pozemku parc. č. 120 na Istrijskej 22, k. ú. Devínska Nová Ves, pre Základnú umeleckú školu so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.