Bod č. 38

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na Bagarovej 20 a nájmu časti pozemku parc. č. 2880 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre spoločenstvo kresťanov Christiana so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.