Bod č. 57

Návrh na založenie záujmového združenia právnických osôb s názvom Združenie správy námestia so sídlom v Bratislave, návrh na schválenie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v správnej rade Združenia správy námestia so sídlom v Bratislave a návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, pre záujmové združenie právnických osôb s názvom Združenie správy námestia so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.