Bod č. 46

Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemky v Bratislave, k. ú. Ružinov a k. ú. Vrakuňa – projekt TEN-T, prepojenie železničného koridoru TEN-T s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.