Bod č. 38

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (prerokované 24.04.2013)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.