Bod č. 35

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytných domoch a hromadných garážach Azovská 2, stav. obj. 438-garáže, Veternicová – garáže, Pečnianska 6 - garáže vlastníkom garáží a nebytových priestorov - materiál bol stiahnutý z programu


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.