Bod č. 11

Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21904/3, Mgr. Veronike Bušovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.