Bod č. 87

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 567/2012 zo dňa 26. 04. 2012


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.