Bod č. 82

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1002/2010 zo dňa 27. 5. 2010 v znení uznesenia č. 1201/2010 zo dňa 4. 11. 2010 a uznesenia č. 55/2011 zo dňa 31. 3. 2011, uznesenia č. 387/2011 zo dňa 24. 11. 2011 a uznesenia č. 804/2012 zo dňa 26. – 27. 9. 2012 - materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.