Bod č. 79

Návrh na neprijatie ponuky Ministerstva vnútra SR na prevod nehnuteľného majetku štátu - pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 4784/94, podľa zákona SNR č.278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.