Bod č. 71

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3365/2 a parc. č. 3365/5, Prokofievova ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže - materiál bol stiahnutý z programu MsZ


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.