Bod č. 70

Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, pozemkov parc. č. 11489/1, parc. č. 11489/2 a parc. č. 11489/3, a stavby súp. č. 36, Račianska 30, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.