Bod č. 64

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 6004/20 a parc. č. 6004/19, Júnova ulica, JUDr. Jánovi Krajčimu a Alžbete Krajčiovej - materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.