Bod č. 62

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1426/410, Kolískova ulica, spoločnosti IMMOGLOBAL, spol. s r.o. – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.