Bod č. 60

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, spoločnosti Realcorp Development s.r.o., so sídlom v Bratislave a návrh na zriadenie vecného bremena práva užívania stavby


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.