Bod č. 59

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc.č. 2027/1, parc. č. 2027/2, parc.č.2027/3 a parc.č. 2027/4, Petrovi Klamovi - majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou a priľahlých pozemkov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.