Bod č. 58

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 2670/15, parc. č. 2670/16 a parc. č. 2670/17, Alojzovi Lukovičovi a manželke Pavlíne Lukovičovej - majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.