Bod č. 5

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2259, Ing. Ľudmile Smutnej


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.