Bod č. 41

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa návrhu zmluvy č. 089400961300 o nájme nehnuteľnosti - mosta cez Malý Dunaj v Bratislave, medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.