Bod č. 36

Návrh na prenájom časti pozemku o výmere 20 m2 (parc.č.86 v k.ú. St.Mesto) spoločnosti MALEWILL, s.r.o. so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa (rokovanie o tomto bode bude piate vo štvrtok 27.6.2013)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.