Bod č. 34

Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatňových priestorov na zimných štadiónoch v správe STARZu ako prípadu hodného osobitného zreteľa (rokovanie o tomto bode bude tretie vo štvrtok 27.6.2013)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.