Bod č. 22

Návrh na zámenu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemku a dielov z pozemkov, medzi hlavným mestom SR Bratislava a spoločnosťou CBC Development, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.