Bod č. 2

Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Rača, pozemkov parc. č. 1511/1, parc. č. 1511/156, parc. č. 1512/1 a parc. č. 15511/161, do správy mestskej časti Bratislava– Rača


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.