Bod č. 15

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v k. ú. Nivy, parc. č. 21927, spoločnosti MEINL RESIDENCE s. r. o. so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.