Bod č. 57

Návrh na odpustenie dlhu v sume 21 467,03 Eur - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.