Bod č. 47

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22179/2 a k. ú. Ružinov, parc. č. 21949/1, spoločnosti OMNIA 2000 a. s., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.