Bod č. 46

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9411/16, spoločnosti PBL DEVELOPMENT, s. r. o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.